Good e-Guidance Stories

Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων

Προστασία δεδομένων με μια ματιά

Οι παρακάτω πληροφορίες παρέχουν μια σύντομη επισκόπηση του τι συμβαίνει με τα προσωπικά σας δεδομένα όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο. Προσωπικά δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ταυτοποίησή σας προσωπικά.

Ποιος είναι υπεύθυνος για τη συλλογή δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο από την άποψη του DSGVO;

MetropolisNet EEIG, Kronenstraße 6, 10117 Βερολίνο, Γερμανία.

Εκπροσωπείται από τον διαχειριστικό εταίρο: Δρ Reiner Aster

Τηλέφωνο: +49 (0) 30 28409-223

Φαξ: +49 (0) 30 28409-210

E-mail: info@metropolisnet.eu

Προστασία δεδομένων: privacy@metropolisnet.eu

Για ποιο λόγο επεξεργάζονται τα δεδομένα;

Ακεραιότητα, εμπιστευτικότητα και διαθεσιμότητα

Κατ ‘αρχήν, δεν αποθηκεύονται πλήρεις διευθύνσεις IP των επισκεπτών ιστού. Σε επίπεδο διακομιστή ιστού, από προεπιλογή η τελευταία οκτάδα της διεύθυνσης IP διαγράφεται από το αρχείο καταγραφής. Τότε δεν είναι πλέον δυνατό να δημιουργηθεί μια προσωπική αναφορά. Οι ανώνυμες διευθύνσεις IP διατηρούνται για 60 ημέρες. Λεπτομέρειες σχετικά με την προστασία καταλόγου που χρησιμοποιούνται ανωνυμοποιούνται μετά από μία ημέρα.

Η νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων είναι το άρθ. 6 παράγρ. 1 αναμμένο στ) DSGVO. Το έννομο συμφέρον εδώ είναι η διασφάλιση της ακεραιότητας, του απορρήτου και της διαθεσιμότητας των δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία μέσω αυτού του ιστότοπου.

Cookies, Webanalyse & Co.

Αυτός ο ιστότοπος δεν χρησιμοποιεί cookie ή παρόμοιες τεχνολογίες και δεν υπάρχει ανάλυση ιστού. Δεν υπάρχουν βίντεο ή άλλο περιεχόμενο που να μεταδίδει δεδομένα χρηστών στους παρόχους τους.

Επικοινωνώντας μαζί μας

Μεταδίδετε ορισμένα δεδομένα όταν μας στέλνετε ένα e-mail ή επικοινωνείτε μαζί μας τηλεφωνικά ή ταχυδρομικά. Αυτό περιλαμβάνει τη διεύθυνση ή τις πληροφορίες του αποστολέα που είναι μέρος της υπογραφής σας ή του μηνύματός σας. Επιπλέον, θα μεταδοθούν γενικά δεδομένα, όπως ο χρόνος αποστολής ή δεδομένα που ενδέχεται να αποτελούν μέρος συνημμένου. Όταν πραγματοποιείτε μια κλήση, καταγράφονται δεδομένα όπως ο αριθμός τηλεφώνου που χρησιμοποιείται ή η διάρκεια της κλήσης. Εάν επικοινωνήσετε μαζί μας ταχυδρομικά, συλλέγουμε δεδομένα για τη διεύθυνσή σας και το περιεχόμενο του εγγράφου.

Η νομική βάση για την επεξεργασία αυτών των δεδομένων είναι η Τέχνη. 6 παράγρ. 1 αναμμένο στ) DSGVO. Το έννομο συμφέρον εδώ είναι να ενεργοποιήσουμε την επικοινωνία μαζί μας, ώστε να μπορούμε να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας και στις ανησυχίες σας.

Στο τέλος ενός έργου, ελέγχουμε αν η αποθήκευση των δεδομένων σας είναι ακόμα απαραίτητη ή αν υπάρχουν απαιτήσεις έργου για την αποθήκευση των δεδομένων σας. Ανάλογα με αυτό, τα δεδομένα είτε θα αποθηκευτούν για επιπλέον χρόνο είτε θα διαγραφούν.

Θα αποκαλυφθούν ή θα διαβιβαστούν τα δεδομένα σας σε τρίτα μέρη;

Πάροχος Υπηρεσιών Φιλοξενίας

Συνεργαζόμαστε με την εταιρεία Mittwald CM Service GmbH & Co. KG, ο οποίος είναι ο συνεργάτης φιλοξενίας και η τεχνική υποστήριξη της ιστοσελίδας μας. Η εταιρεία εδρεύει στη Γερμανία. Έτσι, όλη η επεξεργασία δεδομένων πραγματοποιείται επίσης στη Γερμανία. Έχει συναφθεί σύμβαση για την επεξεργασία παραγγελιών με τον πάροχο. Το σύστημα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τη λήψη και την αποστολή e-mail μας παρέχεται τεχνικά από το gsub mbH.

Ποια δικαιώματα έχετε σχετικά με τα δεδομένα σας;

2 Έχετε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή και δωρεάν να λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με την προέλευση, τον παραλήπτη και τον σκοπό των αποθηκευμένων προσωπικών σας δεδομένων. Σύμφωνα με το Κεφάλαιο ΙΙΙ του ΓΚΠΔ έχετε επίσης το δικαίωμα στην ενημέρωση, διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων σας.

Σε περιπτώσεις που σχετίζονται με το άρθ. 6 παράγρ. 1 αναμμένο στ) DSGVO, έχετε επίσης δικαίωμα αντίρρησης. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα επεξεργαζόμαστε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός εάν υπάρχουν νόμιμοι λόγοι για τους οποίους παρακάμπτουν τα συμφέροντα, τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας. Αυτό ισχύει επίσης εάν η επεξεργασία δεδομένων χρησιμεύει για τη διεκδίκηση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

Υπό ορισμένες συνθήκες και μόνο σε περιορισμένο βαθμό, έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή τη μεταφορά των δεδομένων σας.

Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να παραπονεθείτε ή να προσφύγετε στην αρμόδια εποπτική αρχή. Η αρμόδια εποπτική αρχή είναι: Επίτροπος του Βερολίνου για την προστασία των δεδομένων και την ελευθερία της πληροφόρησης.

Μεσα ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

Το έργο Good Guidelines Stories λειτουργεί τις ακόλουθες σελίδες κοινωνικών μέσων:

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • YouTube

Ο ιστότοπος περιλαμβάνει συνδέσμους προς εξωτερικές πλατφόρμες κοινωνικών μέσων. Αυτοί οι διαχειριστές ιστοσελίδων είναι ξεχωριστοί από εμάς και πραγματοποιούν τη δική τους επεξεργασία δεδομένων. Επομένως, δεν έχουμε καμία επίδραση στον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων τους.

YouTube

Ο ιστότοπος περιέχει συνδέσμους προς το YouTube. Κατά κανόνα, δεν είμαστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων στους οποίους παρέχονται σύνδεσμοι. Ωστόσο, σε περίπτωση που ακολουθήσετε έναν σύνδεσμο προς το YouTube, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι το YouTube αποθηκεύει τα δεδομένα των χρηστών του (π.χ. προσωπικά στοιχεία, διεύθυνση IP) σύμφωνα με τις δικές του οδηγίες χρήσης δεδομένων και τα χρησιμοποιεί για επαγγελματικούς σκοπούς.

Διεύθυνση και σύνδεσμος προς την πολιτική απορρήτου Google/YouTube: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Δουβλίνο 4, Ιρλανδία – Πολιτική απορρήτου: https://policies.google.com/privacy .

Όπου είναι δυνατόν, διασφαλίζουμε ότι οι φορείς εκμετάλλευσης πλατφορμών μέσων κοινωνικής δικτύωσης χειρίζονται τα δεδομένα σας με τρόπο που συμμορφώνεται με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων. Σε πολλές περιπτώσεις, ωστόσο, δεν μπορούμε να επηρεάσουμε την επεξεργασία δεδομένων από εξωτερικές πλατφόρμες κοινωνικών μέσων και δεν γνωρίζουμε ακριβώς ποια δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία και πώς υποβάλλονται σε επεξεργασία.

Επεξεργασία δεδομένων από το MetropolisNet EWIV:

Τα δεδομένα που εισάγετε στις σελίδες μας στα κοινωνικά μέσα, όπως σχόλια, βίντεο, εικόνες, likes, tweets κ.λπ., δημοσιεύονται από την πλατφόρμα κοινωνικών μέσων και δεν χρησιμοποιούνται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία για οποιονδήποτε άλλο σκοπό ανά πάσα στιγμή. Διατηρούμε το δικαίωμα διαγραφής περιεχομένου μόνο εάν αυτό είναι απαραίτητο. Όπου είναι εφικτό και τεχνικά εφικτό, μοιραζόμαστε επίσης το περιεχόμενό σας στον ιστότοπό μας και επικοινωνούμε μαζί σας μέσω της πλατφόρμας κοινωνικών μέσων. Η νομική βάση είναι το άρθρο. 6 παράγρ. 1 αναμμένο στ) DSGVO. Το έννομο συμφέρον εδώ είναι οι δημόσιες σχέσεις και η επικοινωνία.

Επεξεργασία δεδομένων από παρόχους πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης

Οι πάροχοι πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης χρησιμοποιούν μεθόδους παρακολούθησης ιστού. Η παρακολούθηση ιστού μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί ανεξάρτητα από το αν είστε συνδεδεμένοι ή εγγεγραμμένοι σε μια πλατφόρμα κοινωνικών μέσων. Δεν έχουμε καμία επιρροή στην παρακολούθηση ιστού και δεν μπορούμε να την απενεργοποιήσουμε.

Δεν μπορεί να αποκλειστεί ότι οι πάροχοι πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης χρησιμοποιούν το προφίλ και τα δεδομένα συμπεριφοράς σας για να αναλύσουν τις συνήθειες, τις προσωπικές σχέσεις, τις προτιμήσεις σας κ.λπ. Επίσης, δεν έχουμε καμία επίδραση σε αυτήν την επεξεργασία δεδομένων.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων των πλατφορμών κοινωνικών μέσων στις ειδοποιήσεις προστασίας δεδομένων ή στις πολιτικές δεδομένων τους:

– Facebook:https://www.facebook.com/privacy/explanation

– Twitter: https://twitter.com/de/privacy

– LinkedIn: https://de.linkedin.com/legal/privacy-policy

Περίπτερο: 28.02.2022